Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Informacja dotycząca wyrobów medycznych zawierających rtęć
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wraz z rozporządzeniami:
 • Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.,
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 847/2012 z dnia 19 września 2012 r.,
zmieniającymi załącznik XVII rozporządzenia, wprowadzają ograniczenia w obrocie m.in. wyrobami medycznymi zawierającymi rtęć. Zgodnie z załącznikiem XVII pozycja 18a rtęć:
 • Nie jest wprowadzana do obrotu:
  a) w termometrach lekarskich;
  b) w innych urządzeniach pomiarowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży (np. anometrach, arometrach, sfigmomanometrach, termometrach innych niż termometry lekarskie).
Utylizacja wyrobów medycznych zawierających rtęć.
 • Firma Eko-Top Rzeszów, ul. Hetmańska 120 (teren WSK, dojazd od ul. Matuszczaka), tel. 17 773 55 68, przyjmuje odpłatnie do utylizacji wyroby medyczne zawierające rtęć (np. termometry, ciśnieniomierze). Godz. przyjęć: 8:00 – 16:00.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. w ramach świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych, prowadzić będziemy również dostępne dla Mieszkańców Rzeszowa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i).

  W punktach tych zlokalizowanych przy ul. Ciepłowniczej 11 i Sikorskiego 428, czynnych we wtorki, czwartki i soboty od 10 do 18-tej, przyjmowane będą bezpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne (w tym termometry i odpady zawierające rtęć).

  Klienci indywidualni

  Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny