Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Terminy realizacji recept
  • Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadkach określonych w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2142 z późn. zm.) i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1570), 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia".
  • Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.
  • Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia".
  • Termin realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
  • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane indywidualnie dla pacjenta, nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
  • W przypadku przepisania na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich.
Apteka ma obowiązek sporządzić lek recepturowy w przeciągu 48 godzin od momentu złożenia recepty przez pacjenta w aptece.

W przypadku recepty na lek recepturowy zawierający w swoim składzie środki odurzające (narkotyki) lub oznaczonej przez lekarza „CITO” (wydać natychmiast) recepta musi być sporządzona w przeciągu 4 godzin.

Jeżeli od dnia sporządzenia leku recepturowego upłynęło co najmniej 6 dni apteka może odmówić jego wydania pacjentowi.

Na etykiecie aptecznej w przypadku leku recepturowego nie podaje się jego składu jeżeli wystawiający ją lekarz zamieścił na recepcie adnotację „wydać opis bez składu”.
 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny