Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów

Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, wobec których zachodzi podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych lub zostały niewłaściwie wydane  bądź sfałszowane.

Analogicznie jest w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z art. 68 ust. 3l i 3m ustawy - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. Istnieje jednak możliwość zwrotu produktu leczniczego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub jego sfałszowania.

 

W powyższych okolicznościach,  Pacjent zwraca lek wyłącznie do apteki lub punktu aptecznego, w którym dokonał zakupu.

 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny