Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Bezpieczne życie seniorów
Skuteczne zapobieganie zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym do osób starszych, stanowi obecnie ważny obszar działań podejmowanych wspólnie przez służby pomocy społecznej, samorządy lokalne oraz organy ścigania.

Uwarunkowania społeczne, zmieniająca się struktura pokoleniowa i demograficzna, a także skala starzenia się społeczeństwa uwrażliwiają nas na potrzeby seniorów i obligują do podejmowania działań profilaktycznych i pomocowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym. Występujące w życiu codziennym zagrożenia uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które będą służyły efektywnemu zapobieganiu pojawiania się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną.

Odpowiedzią na tak zdefiniowaną potrzebę jest poradnik „Bezpieczne Życie Seniorów”. Jest to oferta skierowana do osób starszych, zawierająca cenne porady i wskazówki, dotyczące unikania zagrożeń w życiu codziennym.

Zachęcając do zapoznania się z poradnikiem i upowszechnienia go w środowisku lokalnym, wyrażam przekonanie, że zawarte w nim ważne i ciekawe treści skutecznie wpłyną na kształtowanie bezpiecznych postaw oraz zachowań wśród osób starszych na terenie naszego województwa, a także przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej w kontekście właściwej ochrony osób w podeszłym wieku.

Bezpieczne życie seniorów

Żródło: www.rzeszow.uw.gov.pl
 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny