Strona główna  ›  Informacje ważne dla pacjenta
Informacja dla przedsiębiorstw podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2016, poz. 2142 z późn. zm.) w rozdziale 7 określa aptekę jako placówkę ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2, 3, ust. 2a, 4 i 4a wymienionej ustawy apteki ze względu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dzielą się  między innymi na:
  • Szpitalne zaopatrujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
  • Zakładowe, zaopatrujące w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
  • Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
  • W jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki szpitalnej.
  • W przypadku działu farmacji szpitalnej utworzonego w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, lokal, zakres działalności oraz czas pracy działu ocenia się zgodnie z dobrą praktyką przechowywania i wydawania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne

  • W aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki.
  • Do kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej stosuje się odpowiednio przepisy art 88 ust. 2-5.

W art. 106 cytowanej ustawy wymienione są warunki niezbędne do uruchomienia apteki szpitalnej, które należy spełnić aby uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na jego uruchomienie.

  • Komunikat Nr 3 - Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15.11.2001 r.  w sprawie wymogów lokalowych i kadrowych dotyczących działów farmacji szpitalnej oraz obowiązków podmiotu wykonującego działalność leczniczą związanych z utworzeniem w przedsiębiorstwie tego podmiotu działu farmacji szpitalnej.
 
Wersja do drukuZamieścił/a: Adam Zimny