ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 8/2021 z 6 października 2021 r.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązującym zakazie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego oraz ich działalności.

Na podstawie art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.) ponownie przypominam, że „zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. (…) Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu (…) wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. Decyzji (…) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”.

Zgodnie z treścią ww. ustawy zabroniona jest jakakolwiek reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Wyłączone z zakazu zostały jedynie proste informacje dotyczące lokalizacji i godzin pracy apteki lub punktu aptecznego. Reklamą działalności apteki, punktu aptecznego jest każde działanie ukierunkowane na zachęcanie potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym, a tym samym zwiększenie sprzedaży. Niezależnie od form i metod prowadzenia samej reklamy oraz użytych do jej realizacji środków.

Reklama apteki, punktu aptecznego oraz ich działalności może przyjmować różne formy zachęcania, np.:, poprzez ulotki, spoty, foldery, plakaty, filmy, gazetki, wywieszki cenowe, wobblery, standy, potykacze, programy lojalnościowe/rabatowe, dające biorącym w nim udział określone bonusy (korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu), konkursy, w których przeprowadzaniu udział bierze apteka, czy akcje rabatowe. Zabroniona jest także reklama w sposób pośredni zachęcająca potencjalnych nabywców do nabycia produktów oferowanych przez aptekę np. przez skojarzenie. Zakazem prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego oraz ich działalności objęta jest każda reklama niezależnie od tego, jakie medium wykorzystano do jej przekazania (reklama internetowa, telewizyjna, prasowa, czy radiowa).

Podkreślam, że w myśl art. 129b ust. 1 Prawa farmaceutycznego „karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności”.

Dodatkowo informuję, że organ może cofnąć zezwolenie, jeżeli nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w art. 94a ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne tj. nakazującej zaprzestanie prowadzenia reklamy (art. 103 ust. 2 pkt 5 Prawa farmaceutycznego).

Zanonimizowane Decyzje Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy apteki, punktu aptecznego oraz ich działalności wraz z nałożeniem kary pieniężnej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej bip.rzeszow.wif.gov.pl.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (06-10-2021, 09:18) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 132 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny