ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 6/2021 z 6 września 2021 r.
w sprawie ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1a – 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 16 kwietnia 2021 r. przepisami art. 88 ust. 1a – 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 974 z późn. zm.) oraz stosownie do treści art. 93 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r., poz. 97) farmaceuta, który w dniu wejścia w życie tej ustawy narusza ograniczenia, o których mowa w art. 88 ust. 1a – 1c jest obowiązany, nie później niż w terminie 6 miesięcy, dostosować się do wskazanych ograniczeń. Termin na dostosowanie się upływa z dniem 16 października 2021 r.

Uwzględniając powyższe, farmaceuta, który przed dniem 16 kwietnia 2021 r. pełnił i nadal pełni jednocześnie funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej/zakładowej i kierownika działu farmacji szpitalnej lub który pełnił i nadal pełni jednocześnie funkcję dwóch działów farmacji szpitalnej oraz zamierza łączyć ww. funkcje po dniu 16 października 2021 r., ma obowiązek wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o udzielenie zgody na łączenie wymienionych funkcji. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny udziela zgody w drodze decyzji.

W przypadku, jeżeli placówki (apteka ogólnodostępna/apteka szpitalna/dział farmacji szpitalnej albo dwa działy farmacji szpitalnej), w których farmaceuta pełni funkcję kierownika, znajdują się na terenie dwóch województw, farmaceuta musi uzyskać zgodę każdego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na terenie właściwości, którego umiejscowiona jest placówka, w jakiej farmaceuta pełni funkcje kierownika.

Szczegółowe informacje na temat procedury udzielenia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zgody na łączenie funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej albo kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej, w tym wykaz wymaganych dokumentów, opublikowane zostały na stronie tut. Inspektoratu, w zakładce „Zgody i zezwolenia” – „Dokumenty” – „Zmiana na stanowisku kierownika” (link do strony: Dokumenty do pobrania)


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (06-09-2021, 11:13) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 283 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny