ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 5/2021 z 11 sierpnia 2021 r.
dot. sposobu oznaczenia aptek ogólnodostępnych, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oraz sposobu informowania o przeprowadzaniu takich szczepień.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że w celu uniknięcia naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 974 z póżn.zm.), apteki ogólnodostępne, w których przeprowadzane są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, powinny być oznakowane według jednolitych standardów przewidzianych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Na wskazanych poniżej stronach internetowych: zostały zamieszczone informacje dla punktów szczepień zawierające m.in. materiały do druku dla punktów szczepień, informacje dla placówek, wytyczne, a także zasady umieszczania znaku „SzczepimySię”, plakaty, tablice informujące o godzinach pracy placówki, strzałki pozwalające pacjentom dojść do punktu szczepień. Przy czym w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień nie może być żadnych innych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (11-08-2021, 12:43) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 422 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny