ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 2/2021 z 25 czerwca 2021 r.
W związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza atmosferycznego przypominam o obowiązku zapewnienia w aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych/wyrobów medycznych w zakresie temperatury i wilgotności, które powinny odpowiadać warunkom określonym przez producentów lub zawartym w Farmakopei Polskiej, a także o obowiązku dokładnej weryfikacji w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przedmiotem dostawy.

W przypadku podejrzenia, że dostarczone produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownicy aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnych, punktów aptecznych a także osoby odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych mają obowiązek uniemożliwić ich dalszy obrót oraz zawiadomić Organy Inspekcji Farmaceutycznej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.).

Ponadto szczególną uwagę należy zwracać na produkty lecznicze termolabilne, które muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych między 2 st. C a 8 st. C, m.in. insuliny, szczepionki, część leków w sprayu, antybiotyków, pasków diagnostycznych – podczas wydawania ww. produktów z apteki farmaceuci powinni informować pacjentów o właściwym przechowywaniu i transporcie oraz wydawać je w opakowaniach termoizolacyjnych. Niezwykle istotne jest przekazanie pacjentowi informacji, gdy przyjmowany przez niego lek może powodować fototoksyczne lub fotoalergiczne reakcje skórne, aby mógł zabezpieczyć skórę przez ekspozycją na promienie słoneczne.

Przypominam również o obowiązku monitorowania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz rejestrowania odczytów na każdej zmianie roboczej. Natomiast w przypadku dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej, kierownik placówki ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych termolabilnych.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (25-06-2021, 13:02) 
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (25-06-2021, 13:03) 
Odsłon strony: 436 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny