ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Komunikaty

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2021 z 18 maja 2021 r.
W nawiązaniu do ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97), która weszła w życie 16 kwietnia 2021 r. przypominam, że ustawa ta określa: zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady wykonywania zawodu farmaceuty i zasady ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów oraz wprowadza szereg istotnych zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w tym dotyczących funkcjonowania aptek ogólnodostępnych.

W art. 4 ustawy określony został zakres wykonywania zawodu farmaceuty jako sprawowanie opieki farmaceutycznej, udzielanie usług farmaceutycznych, wykonywanie zadań zawodowych i wykonywanie innych czynności zawodowych stanowiących wykonywania zawodu farmaceuty.

Do zasad wykonywania zawodu zalicza się w świetle ustawy zarówno zakaz reklamy produktów leczniczych (art. 29 ustawy o zawodzie farmaceuty) jak i samodzielność aptekarza (art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty).

Ustawa wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących kierownika apteki ogólnodostępnej (art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne), wskazała katalog zadań kierownika apteki ogólnodostępnej (art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne) oraz zakaz łączenia funkcji kierownika apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, Osoby Kompetentnej, Osoby Wykwalifikowanej i Osoby Odpowiedzialnej – możliwość łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art. 88 ust. 1a-1c ustawy Prawo farmaceutyczne). Farmaceuta, który w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie narusza wskazane wyżej ograniczenie jest obowiązany, nie później niż w terminie 6 miesięcy dostosować się do wskazanych ograniczeń.

Ponadto do ustawy Prawo farmaceutyczne dodano nowy przepis at. 99b, wprowadzający obowiązek zapewnienia w aptece odpowiedniej liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych.


Autor: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Monika Urbaniak 
Opublikował(a): Adam Zimny (18-05-2021, 11:24) 
Zmodyfikował(a): brak 
Odsłon strony: 252 
 
Wersja do druku
PowrótZamieścił: Adam Zimny