Strona główna

Opłaty


Zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 1.800,00 zł Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
24 1010 1528 0007 8122 3100 0000
Zmiany zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
Zezwolenia na prowadzenie apteki od 1 stycznia 2020r. 13.000,00 zł
Zmiana/przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki od 1 stycznia 2020r. 2.600,00 zł


Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa lub prokury 17,00 zł Urząd Miasta Rzeszowa
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata skarbowa za wydanie innej decyzji administracyjnej 10,00 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony 5,00 złZamieścił/a: Adam Zimny