Ostatnio dodane
7 kwietnia 2020
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczący możliwości odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych
6 kwietnia 2020
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta w ramach Leczenie szpitalneprogramy lekowe oraz Leczenie szpitalne- chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
6 kwietnia 2020
Plakat informujący o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią Covid-19
2 kwietnia 2020
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 5/2020 z 2 kwietnia 2020 r.
2 kwietnia 2020
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do produktów leczniczych Arechin i Plaquenil
1 kwietnia 2020
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 4/2020 z 1 kwietnia 2020 r.
27 marca 2020
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 3/2020 z 27 marca 2020 r.
27 marca 2020
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych
24 marca 2020
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego
24 marca 2020
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie preparatów oferowanych w sprzedaży jako zapobiegające, łagodzące, diagnozujące lub leczące COVID-19
[więcej]
Klauzula informacyjna
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski