ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Ostatnio dodane
15 marca 2023
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Malowanie elewacji budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a"
9 marca 2023
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2023 z 9 marca 2023 r.
14 lutego 2023
Komunikat GIF w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych
12 stycznia 2023
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
17 listopada 2022
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2022 z 17 listopada 2022 r.
11 października 2022
Piknik Wiedzy z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza
10 sierpnia 2022
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych
4 sierpnia 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 3 sierpnia 2022 roku
21 lipca 2022
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego Vitaminum C Teva do apteki
25 maja 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie nowych regulacji dotyczących podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych
4 maja 2022
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przekazywania produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc Ukrainie do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
28 kwietnia 2022
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych ACCUPRO
13 kwietnia 2022
Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
14 marca 2022
Informacja dla przedsiębiorców w sprawie wywozu leków do Ukrainy
[więcej]
Ochrona danych osobowych
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski