Niepełnosprawni   Słabosłyszący
Ostatnio dodane
12 marca 2024
Zamówienie publiczne na zakup polarymetru cyfrowego z wbudowanym termostatem wraz z instalacją i kwalifikacją
4 marca 2024
Informacja GIF o obowiązkach związanych z serializacją produktów leczniczych w przypadku zmiany ich kategorii dostępności
29 lutego 2024
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji tzw. recept rocznych od 1 marca 2024 r.
28 lutego 2024
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2024 z 28 lutego 2024 r.
20 października 2023
GIF ostrzega pacjentów: sfałszowany Ozempic w legalnym łańcuchu dystrybucji w UE
12 października 2023
Aktualizacja informacji dotyczących przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych
2 października 2023
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dot. SIMULECT (bazyliksymab)
19 lipca 2023
NAMS – nowe narzędzie do zarządzania alertami
19 czerwca 2023
Zmiana wymagań dotyczących dostępu do systemu ZSMOPL – środowisko produkcyjne
30 maja 2023
Tydzień Zdrowia Rodziny w Podkarpackim NFZ
23 maja 2023
Zestaw z mikroskopem laboratoryjnym ( kamera/aparat fotograficzny, oprogramowanie, instalacja)
14 kwietnia 2023
Od 17 do 24 kwietnia w Rzeszowie bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym leki przeterminowane, termometry, zużyte igły i strzykawki
22 marca 2023
Plan zamówień publicznych WIF w Rzeszowie na dostawy, usługi i roboty budowlane z 22.03.2023 r.
9 marca 2023
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2023 z 9 marca 2023 r.
[więcej]
Dostępność
Ochrona danych osobowych
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski